Andusta woningtoegangsdeur kozijnen

Aan een woningtoegangsdeur worden verschillende functie-eisen gesteld conform het bouwbesluit en door het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving(BBL).

Volgens het bouwbesluit (artikel 6.26) is het verplicht dat de woningtoegangsdeur alleen in geval van brand in de woning zelfsluitend is, dit om te voorkomen dat de bewoner in het dagelijks gebruik hiervan hinder ondervindt.

Er moet dus een rookmelder gestuurde vrijloopdranger worden toegepast. De vrijloopdranger kan worden geactiveerd door een rookmelder in de woning of in de gemeenschappelijke ruimte of door een geïntrigeerde rookmelder in de dranger.

De vrijloopdeurdranger is een deurdranger die normaal niet werkt als een dranger. De vrijloopdranger treedt pas in werking als er een calamiteit is. Hierdoor sluit de deur waardoor deze brand en/of rook vertragend gaat werken. De vrijloopdrangers zijn 24V gevoed, waardoor ze rechtstreeks via de brandmeldcentrale te koppelen zijn.

Andusta heeft samen met Reinaerdt en Krepel de geteste oplossing voor deze inpandige woningtoegangsdeur. Deze is brandwerend tot 30 minuten, rookwerendheid Sa en S200, inbraakwerendheidsklasse RC2 en een praktijkwaarde tot 39 dB Rw’p geluidsreductie.

Zie ook onze samenvatting van de inpandige woningtoegangsdeur voor de verdere details. Klik hier