Milieubeleidsverklaring

Andusta levert stalen binnendeurkozijnen voor de woningbouw, utiliteitsbouw en woonzorgprojecten en doet er alles aan om in te spelen op de eisen en wensen van de eindgebruikers. Kernwaarden daarbij zijn flexibiliteit, kwaliteit, service en betrouwbaarheid.

Andusta vindt het belangrijk om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo goed mogelijk te waarborgen en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij. Dit willen we bereiken door te streven naar een continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid. Door een klantgerichte houding streven we naar het waarborgen van klanttevredenheid. Dit komt uiteindelijk de medewerkers, maar ook het bedrijfsresultaat en het imago van Andusta ten goede.

De producten en diensten van Andusta moeten voldoen aan onze kwaliteits- en milieueisen en aan die van onze klanten. Om het beleid ten aanzien van milieu inhoud te geven hanteert Andusta een milieumanagementsysteem (mms). Dit systeem voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale norm ISO 14001. Door preventie, verbeteringen en vernieuwingen worden de prestaties van onze onderneming voortdurend verbeterd.

Andusta en haar medewerkers zullen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoen. Daar waar dit uit oogpunt van veiligheid, gezondheid en milieu wenselijk blijkt zullen wij met inachtneming van economische, technische en praktische haalbaarheid maximaal bijsturen.

Bij onze bedrijfsactiviteiten zijn onderstaande eisen een integraal onderdeel van de besluitvorming:

Milieu
– Het verminderen van de milieueffecten (vervuiling) bij al onze processen;
– Het verminderen van de milieulast (energie en grondstoffen).

Veiligheid
– Het voorkomen van ongevallen en milieu-incidenten;
– Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers, afnemers, omwonenden en alle andere personen die in aanraking komen met onze activiteiten en producten.